Onderzoek en behandeling

Anamnese
Aan het onderzoek gaat een anamnese (vraaggesprek) vooraf. Dit is een vrij uitgebreid gesprek, waarbij u uw klacht(en) kunt toelichten. Gevraagd wordt naar uw klachten, maar ook uw algehele gezondheid, voorgeschiedenis wat betreft ziekten, operaties, ongevallen en medicatie komen aan de orde. Dit gesprek is belangrijk om de ontstaansgeschiedenis van uw klacht helder te krijgen en een mogelijk verband tussen andere klachten te leggen.

Bij uw kind gaat het over vragen omtrent de klachten, maar ook het verloop van de zwangerschap, de bevalling, voedingen, slapen, etc.

Onderzoek
Vervolgens zal het onderzoek plaatsvinden: in uw ondergoed wordt u in stand, zit en voor het grootste gedeelte liggend op de behandeltafel onderzocht. De osteopaat zal met haar handen voelen en onderzoeken hoe het met de beweeglijkheid van uw lichaam is gesteld. Bij dit osteopatische onderzoek wordt uw gehele lichaam betrokken.

Dit onderzoek richt zich op de beweeglijkheid van het bewegingsapparaat, de organen en het craniosacrale systeem.

Betreft het uw kind, dan worden het onderzoek en de behandeling zodanig aangepast dat het voor uw kind zo prettig mogelijk verloopt. Vandaar dat het ook prettig is als er een flesje melk word meegenomen en speelgoed om het voor het kind zo comfortabel mogelijk te maken. (zie osteopathie bij baby's/ kinderen)

Behandeling
Met overwegend zachte handgrepen maakt de osteopaat lichaamsdelen één voor één weer beweeglijk in de verwachting dat daarna het lichaam zichzelf verder kan herstellen. De behandelingen volgen daarom niet kort op elkaar, maar met een tussenpose van 2 tot, later in de behandeling, 5 weken. Het zelfherstellend vermogen van het lichaam heeft namelijk tijd nodig om tot een nieuw evenwicht te komen.

Een behandeling duurt ongeveer 60 min. Ik neem graag ruim de tijd voor de patienten. Daarnaast kunnen er ook adviezen gegeven worden op het gebied van voeding en beweging, en zal er worden geprobeerd u inzicht te geven in de oorzaken van de verstoringen binnen het lichaam. 

Indien er tekenen aanwezig zijn van een onderliggende ziekte waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden zal de osteopaat u (terug)verwijzen naar uw huisarts of specialist.

Het aantal behandelingen dat noodzakelijk is hangt af van de onderzoeksresultaten en de individuele reactie van de patiënt op de behandeling. Doorgaans zal na drie tot vier behandelingen duidelijk zijn of de therapie de gewenste uitwerking heeft.