Osteopathie bij zwangeren

Osteopathie tijdens de zwangerschap

Als je zwanger bent, verandert er in korte tijd veel in je lichaam op mechanisch, hormonaal en emotioneel vlak. Sommige vrouwen beleven de mooiste tijd van hun leven, voor anderen is het een ware nachtmerrie.

Osteopathie kan veel voor jou en je ongeboren kind betekenen.

Door de zwangerschap wordt de vorm van je lichaam anders en door een andere ligging van enkele organen en de invloed van hormonen veranderen de bindweefsels. Indien het lichaam niet in staat is deze veranderingen harmonieus op te vangen kunnen er klachten ontstaan. Osteopathie zorgt ervoor dat het lichaam tijdens de zwangerschap beter kan omgaan met alle veranderingen die het ondergaat. Door je lichaam op alle fronten zo beweeglijk mogelijk te maken, dragen we bij aan een optimale zwangerschap en krijgt je kindje alle ruimte zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Osteopathie is een veilige en waardevolle geneeswijze bij diverse klachten rond de zwangerschap:
•    nek- en schouderklachten
•    rug-, been- en bekkenklachten
•    bekkenbodemklachten
•    misselijkheid
•    problemen met spijsvertering
•    hoofdpijnklachten
•    harde buiken
•    zuuroprispingen

Naar de bevalling toe is het bovendien belangrijk dat er geen restricties zijn in de bekkengewrichten, dit om een vlotte indaling en geboorte mogelijk te maken. Op die manier is de kans op complicaties tijdens de bevalling verkleind.
Gedurende de zwangerschap mogen veel medicatie niet gebruikt worden, osteopathie kan hier een goed alternatief voor zijn. De osteopathische zorg bij de zwangere vrouw richt zich op het totale lichaam waarbij de klachten op een natuurlijke manier behandeld worden, zonder het kind in gevaar te brengen. Osteopathie is er op gericht om het lichaam weer in balans te brengen. Hoe beter de moeder het vergaat des te beter is het voor het kind, voor nu en later.

Osteopathie na de bevalling
De geboorte is een van de meest fysieke en emotionele gebeurtenissen van het menselijke lichaam. Enorme krachten werken in op het lichaam van moeder en kind. Soms verloopt de bevalling echter minder soepel. Denk aan: langdurige weeën, trage ontsluiting of een vacuüm/tangverlossing. Indien de krachtsinwerking te sterk is geweest voor het lichaam van de moeder kan het zijn dat er bewegingsverlies in deze regio (zoals het bekken) ontstaat. Dit bewegingsverlies kan een storende factor zijn in het herstel na de bevalling en diverse klachten geven.Vaak zijn bekken-, rug- en buik- klachten hier een gevolg van.

Na de bevalling vindt er tevens een grote drukverandering plaats in de buik doordat het kindje ter wereld is gekomen. Diverse organen zijn gedurende de zwangerschap van positie gewijzigd en keren in de periode na de bevalling geleidelijk terug. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat er verlies van bewegingsvrijheid in de buik ontstaat. De osteopaat heeft als belangrijkste taak dit bewegingsverlies te herstellen, zodat klachten verdwijnen en moeder zich volledig op fysiek en emotioneel vlak kan herstellen.

Een osteopathische controle en een eventuele behandeling na de bevalling, kunnen dan ook van grote waarde zijn voor een optimaal herstel.

Na de zwangerschap kan een osteopaat hulp bieden bij:
•    pijnklachten in rug en/of bekkenregio
•    klachten van de stuitregio
•    nek- en schouderklachten, slapende handen
•    urineverlies
•    bekkenbodemproblemen
•    darmklachten
•    blaasontstekingen

Eefje heeft een 2 -jarige speciialisatie gedaan voor het behandelen van baby's en kinderen, waar ook veel aandacht is besteed aan het behandelen van de zwangere vrouw. Eefje: 'Ik heb zelf mijn zwangerschappen als een wonder ervaren. Dat er een klein babytje groeit in je buik, is met geen pen te beschrijven. Het blijft heel bijzonder en mooi om met zwangeren te werken. Het lichaam is zich zo aan aan het passen, en dan zie je tot hoeveel een lichaam in staat is. Fijn is het om een moeder te kunnen ondersteunen tijdens de zwangerschap en klachten draaglijker te maken waardoor ze meer kunnen genieten van de zwangerschap. En wanneer het met moeder beter gaat, gaat het automatisch ook beter met het kindje'.