Veel voorkomende klachten bij baby

Tijdens een bevalling worden grote krachten uitgeoefend op het lichaam van het ongeboren kind, o.a. op hoofdje, borstkas, de wervelkolom en het bekken. Wanneer bijvoorbeeld de bevalling erg lang heeft geduurd of juist heel snel is gegaan kan dat gevolgen hebben voor het welzijn van het kind. Ook kunnen klachten ontstaan na een geboorte van een baby in stuitligging, na een vacuüm, tangverlossing of een keizersnede. Dit kan een verstorende factor worden in de ontwikkeling. Klachten zoals b.v. huilen, slecht slapen, voorkeurshouding of buikkrampen kunnen hier een mogelijk gevolg van zijn. De aanwezigheid van een onregelmatig of een afgeplat schedeltje kan tevens in relatie staan met een moeizame bevalling.
Een osteopathische controle en een eventuele behandeling na de bevalling, kunnen daarom dan ook van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van een kind.

Het is onmogelijk een complete lijst te maken van alle klachten waarmee u met uw baby bij een osteopaat terecht kan. Hieronder vindt u een lijst van de klachten die osteopaten het meest tegenkomen. Staat de klacht van uw kind er niet bij, aarzel dan niet contact op te nemen en vraag of zij iets voor u kan betekenen.

 • Slaapproblemen
 • Voorkeurshoudingen van hoofd of romp: Vanwege de sterke vervormbaarheid van de schedel in de eerste maanden is het zaak om deze voorkeurshouding zo snel mogelijk te doorbreken, wil men een symmetrische groei van de schedelbasis en een symmetrische motorische ontwikkeling nastreven.
 • Onregelmatig of afgeplat schedeltje
 • Darmkrampjes: Teveel spanning in het buikje heeft gevolgen voor de beweeglijkheid van de darmen. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals darmkrampen, overstrekken, obstipatie, slecht drinken, spugen en onrust. De osteopaat kijkt alle mogelijke oorzaken voor de darmkrampjes systematisch na en behandelt deze.
 • Langdurig huilen: Wanneer een baby langere tijd meer dan drie uur per dag huilt, spreken we ook wel van een huilbaby. Soms is er niet direct een oorzaak aan te wijzen. De baby is bijvoorbeeld onrustig, ontroostbaar, wil niet slapen, wil niet geknuffeld worden, eet niet goed, heeft een opgezet buikje of last van darmkrampen. De osteopaat kan dan in veel gevallen iets betekenen. Middels zachte handelingen spoort zij bewegingsverlies op in schedel, nek, buik of rug. Hieruit kunnen tal van klachten voortkomen. Vervolgens probeert zij de beweeglijkheid van de weefsels te verbeteren waardoor het zenuwstelsel minder geprikkeld wordt. Het kind zal hierdoor makkelijker tot rust komen, minder huilen en beter in zijn vel zitten.
 • Problemen met zuigen of slikken of problemen met de voeding
 • Overmatig spugen en reflux klachten: Het maagje wordt aangestuurd door zenuwen vanuit schedel en nek. Tijdens de zwangerschap, de geboorte of als gevolg van een voorkeurshouding kan een bewegingsverlies van de schedel en nek ontstaan. Dit bewegingsverlies kan invloed hebben op de aansturing van de zenuw naar de maag waardoor klachten van overmatig spugen kunnen ontstaan. Maar ook spanningen rondom het middenrif of een verminderde beweeglijkheid van de structuren rond het maagje zelf, kunnen betrokken zijn bij het ontstaan van deze klachten. De behandeling zal zich hoofdzakelijk richten op het herstel van de beweeglijkheid van schedel, nek, middenrif en maagregio waardoor de functie zich hersteld en klachten afnemen.
 • Keel-, neus- en oorproblemen- chronische oorklachten, steeds naar de oor pakken
 • Obstipatie
 • Overstrekken
 • Moeite met boeren
 • Niet kruipen, laat lopen
 • Achterblijvende motorische ontwikkeling
 • Astma
 • Eczeem en allergieën
 • KISS-syndroom
 • Spanning en stijfheid in romp, armen en benen