Veel voorkomende klachten bij kinderen

 • Problemen met de motorische ontwikkeling
 • Keel-, neus- en oorproblemen: Acute, en chronische oorontstekingen zijn veel voorkomende aandoeningen bij jonge kinderen. Terugkerende oorontstekingen vinden vaak hun oorsprong in een verminderde vochtafvoer van het middenoor via de buis van Eustachius. Dit geeft een verhoogde druk in het middenoor met als gevolg: veel pijn en slecht horen. Het vrijmaken van spanning in deze regio’s zal leiden tot betere vochtdoorstroming en afname van klachten.
 • Klachten na valpartijen: Op het moment dat kinderen gaan kruipen en lopen zijn ze onderhevig aan vele valpartijen en botsingen. Dit kan resulteren in bewegingsbeperkingen die voor het kind storend zijn, waardoor een diversiteit aan klachten kan ontstaan, zoals slecht slapen, onrust en niet lekker in de vel zitten. Ook verstoringen van de motorische ontwikkeling kunnen een gevolg zijn. Osteopathie zorgt voor herstel van de bewegingsbeperking waardoor herstel op kan treden en klachten verdwijnen.
 • Gedrags- en leerproblemen als hyperactiviteit, dyslexie, dyspraxie
 • Bedplassen en zindelijkheidsproblemen
 • Astma
 • Eczeem en allergieën
 • Scoliosis (scheve rug)
 • Buikpijn
 • HoofdpijnKaakproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen: Soms echter ervaren ouders en/of kind dat de ontwikkeling op een bepaald gebied wat stroef verloopt. Men kan dan denken aan onhandige motoriek, moeite om alleen te spelen, korte aandachtsboog, moeilijk op gang komende spraak- en taalontwikkeling, moeizame zindelijkheidstraining maar ook het niet lekker in zijn/haar vel zitten. Een osteopathische behandeling kan ertoe bijdragen dat het lichaam weer klaar gemaakt wordt om een volgende ontwikkelingsstap te nemen, waardoor het kind weer beter in zijn vel komt te zitten. Ook een eventuele samenwerking met kinderfysiotherapeut of logopediste kan relevant zijn.